ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படும் முக்கியமான இணையதளங்கள்

வணக்கம் நண்பர்களே..!பெற்றோர்களுக்கு அடுத்தப்படியாக குழந்தைகளை நல்லதொரு குடிமகனாக உருவாக்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான்.

ஏன் பெற்றோர்களைவிட ஒரு படி உயர்ந்து, ஒரு மாணவனை நல்லவனாக்குவதிலும், வல்லவனாக்குவதிலும், திறமைகளை வெளிக்கொணர்ந்து ஒரு சாதனையாளனாக மாற்றுவதிலும் முதன்மையாகத் திகழ்பவர்கள் ஆசிரியர்கள்.

useful website for teacherஅத்தகைய சிறப்புமிக்க ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படும் ஒரு சில வலைத்தளங்கள் உள்ளன. இத்தளங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு, கல்வித் தொடர்பான செய்திகளை அறிந்துகொள்ள விரும்புபவர்களுக்கும் நல்லதொரு வழிகாடியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை..

இதோ அப்பயன்மிக்க வலைத்தளங்களின் பட்டியல்:

ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படும் முக்கியமான இணையதளங்கள்
Teacher Friendly Blog 

TEACHER TAMILNADU 

ஆசிரியர்கூட்டணி 

ஆசிரியர்தேர்வு 

ஆசிரியர்தேர்வுவாரியம் 

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்நண்பன் 

ல்விச்சோலை 

தமிழ்நாடுஅரசு 

தமிழ்நாடுஆசிரியர்நண்பன் 

தமிழ்நாடுஆரம்பப்பள்ளிஆசிரியர்கூட்டணி 

தமிழ்நாடுஆரம்பப்பள்ளிஆசிரியர்கூட்டணிவிருதுநகர் 

தமிழ்நாடுஇடைநிலைஆசிரியர்சங்கம் 

தமிழ்நாடுபட்டதாரிகள்செய்திகள் 

தமிழ்நாடுமேல்நிலைப்பள்ளிமுதுநிலைப் பட்டதாரிஆசிரியர்கழகம் 

தமிழகஆசிரியர் 

பள்ளிக்கல்வி 

பாடசாலை 

வருங்காலஆசிரியர்கூட்டணி 

வேலைவாய்ப்புமற்றும்பயிற்சித்துறை 

தங்களுக்குத் தெரிந்த இணையங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றையும் குறிப்பிடலாம். நன்றி.

The teachers are the best to make the kids to good citizen than their parents. Other than that, the teachers are changing the student’s characters, skills, efficiency, and qualifying them to become an achiever in all fields. 
There are only few web sites available for those great teachers.  Those websites will be a good guide for teachers, students, and the people, who are interested in educated related articles.

– தங்கம்பழனி